https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/junior-masculi-01-02

 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/cadet-masculi-03-04

 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/junior-femeni-01-02
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/cadet-femeni-03-04
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/infantil-masculi-05
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/infantil-masculi-06
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/infantil-femeni-05
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/infantil-femeni-06
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/alevi-masculi-07
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/alevi-masculi-08
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/alevi-femeni-07
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/alevi-femeni-08


https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/benjami-masculi-09 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/benjami-femeni-09
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/benjami-femeni-10
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/preben-masculi-12
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/preben-masculi-12
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/preben-femeni-11
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/preben-femeni-12
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/open-femeni
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/aa-femeni
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/open-masculi
 
https://sites.google.com/a/cursapalcam.cat/cursa-palcam/aa-masculi
 

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, l’informem que el responsable del tractament de les dades és la FUNDACIO CULTURAL PRIVADA PALCAM, NIF G61785093, adreça postal Cl. Rosalía de castro nº 30 08025, BARCELONA i delegat de protecció de dades lopd@palcam.cat. La finalitat del tractament de les dades és únicament la gestió de l’activitat esportiva en base amb el consentiment que lliurement dóna cada participant, i es conservaran durant el període de dos mesos a la web, transcorregut el qual s’eliminaran. No s’efectuaran cessions a tercers sense previ consentiment, tampoc transferències internacionals. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament, portabilitat en els termes establerts en la normativa, adreçant-se per escrit i aportant còpia del DNI o document equivalent a lop@palcam.cat. També, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.